• Aanmelden

  Hier kunt u zich inschrijven voor het Gemini College

Uw kind aanmelden

U wilt uw kind bij ons op school aanmelden. Wij hebben twee verschillende aanmeldingsprocedures: u meldt uw kind aan voor de brugklas of u meldt u kind aan tijdens een schooljaar of vanaf klas 2. Bekijk hieronder de aanmeldingsprocedures.

AANMELDINGSMOMENTEN

Ben je op ons Open Huis geweest of op de informatieavond en kies je voor het Gemini College Ridderkerk? Dan heb je de mogelijkheid om je in de periode van 5 t/m 15 maart dagelijks in te schrijven. Heb je nog wat vragen of wil je graag samen met je ouders nog even persoonlijk kennis komen maken? Dan zien we je graag op een van onze speciale aanmeldingsmomenten.

Deze aanmeldingsmomenten worden gehouden in maart.

Voor de aanmeldingsmomenten verzoeken wij jou en je ouders het volgende mee te nemen:

 1. Een ingevuld aanmeldingsformulier
 2. Het adviesblad van de basisschool met de unieke code
 3. Het ingevulde formulier medische zaken
 4. Een kopie van het ID
 5. Een ingevuld formulier ondersteuningsbehoefte (indien van toepassing)
 6. Een Ingevulde lijst voorkeursscholen

Uiteraard hebben we deze formulieren ook op school en kun je dit nog tijdens het gesprek invullen.

Het is ook mogelijk om tijdens het gesprek nog vragen te stellen aan ons. We vertellen je graag meer over de school.

Aanmeldingsprocedure voor de brugklas

Zodra u het definitieve advies van de basisschool schriftelijk hebt ontvangen, kunt u uw zoon of dochter aanmelden bij het Gemini College.

Wij ontvangen graag van u:

 • een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier;
 • een kopie van het ID;
 • het formulier met de unieke code om het onderwijskundig rapport en het schooladvies op te halen in OnderwijsTransparant (voor meer informatie kunt u terecht bij uw basisschool);
 • de ingevulde lijst met voorkeursscholen (deze wordt verstrekt op basisscholen in Rotterdam en omgeving) Zie belangrijke aanvulling onder het kopje Voorkeurslijst bij schooladviezen;
 • een ingevuld en ondertekend formulier over medische zaken;
 • een ingevuld en ondertekend formulier over de ondersteuningsbehoefte met evt. bijlagen;

Voorkeurslijst bij schooladviezen

Advies VMBO Basis/Kader zonder LWOO

Vanwege technische ongemakken in Onderwijs Transparant is het niet mogelijk om op de voorkeurslijst aparte klassen voor VMBO-BK en VMBO-BK/LWOO te laten zien. In de Vakcolleges van het Gemini College zitten leerlingen met en zonder LWOO bij elkaar in kleinere klassen.

Heeft uw kind een VMBO-Basis of VMBO-Kader advies zonder LWOO, dan kunt u zonder problemen de brugklas VMBO-Basis/Kader met LWOO aankruisen. Via het aanmeldformulier geeft u aan voor welk Vakcollege u uw zoon of dochter aanmeldt. Als er geen LWOO-ondersteuning door de basisschool in het advies is meegegeven, krijgt uw kind hier op het Gemini College ook niet mee te maken.

Advies Havo

Op het Gemini College werken we met mavo/havo- en havo/vwo-klassen. Er staat dus geen aparte havo-klas voor het Gemini College op de voorkeurslijs. Heeft uw kind een enkelvoudig havo-advies, dan kunt u met de basisschool bespreken welke klas het meest passend zou zijn. U kunt ook uitgaan van uw eigen voorkeur. Het Gemini College neemt een plaatsingsbesluit. Een ander besluit dan uw eerste voorkeur zal nooit zonder afstemming met de basisschool en u als ouders genomen worden.  Als u slechts 1 voorkeur voor een klas heeft opgegeven, zullen wij de andere klas met havoniveau in Onderwijs Transparant opgeven, zodat het dossier zichtbaar voor ons blijft als uw kind in de andere klas geplaatst wordt.

Excuses voor deze ongemakken. Het was dit jaar niet mogelijk om er andere afspraken met Onderwijs Transparant over te maken, omdat dit systeem ingericht moest worden naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer.

Aanmeldpakket

U kunt uw aanmeldpakket inleveren bij onze leerlingenadministratie. Deze is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur.
Heeft u geen gelegenheid om langs te komen, dan kunt u het pakket ook opsturen naar:
Gemini College Ridderkerk
T.a.v. Leerlingadministratie
Prinses Margrietstraat 163
2983 ED Ridderkerk

U krijgt van ons schriftelijk bericht over het toelatingsbesluit. Wij volgen hierin het tijdpad van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Deze is in zijn geheel opgenomen in de RiBA Plaatsingwijzer.

Mocht het Gemini College Ridderkerk te maken krijgen met overaanmelding, dan geven wij voorrang aan leerlingen die afkomstig zijn van OZHW-basisscholen in Ridderkerk en aan leerlingen van wie al een broer of zus op het Gemini zit.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de voorzitter van onze toelatingscommissie: 0180-486999.

Aanmelden tijdens een schooljaar of vanaf klas 2

Zit uw kind al in het voortgezet onderwijs en wilt u hem of haar bij ons aanmelden? Wij gaan graag met u en uw zoon/dochter in gesprek. U kunt een afspraak maken via de voorzitter van de toelatingscommissie. Hiervoor kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer 0180-486999. Het gesprek vindt plaats bij de betreffende afdelingsmanager.

Aanmeldingsformulier